لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(177)
چاپ مجدد (135)
تالیف (45)
ترجمه (267)
تهران (52)
شهرستان (260)
كودك و نوجوان (301)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (312) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- میوه و سبزیجات (رنگ‌آمیزی به همراه برچسب)
به‌اهتمام:سیده‌سودابه احمدی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 1 -681-502-964-978 انتخاب
2- حشرات (رنگ‌آمیزی به همراه برچسب)
به‌اهتمام:سیده‌سودابه احمدی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 5000 نسخه - 8000 ریال - 2 -712-502-964-978 انتخاب
3- چهار ستاره: ستاره‌های شیرین
نويسنده:ترا درمن ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - پرتقال - 242 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 6 -71-8675-600-978 انتخاب
4- ستاره‌های تابستان
نويسنده:ترا درمن ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - پرتقال - 276 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 9 -70-8675-600-978 انتخاب
5- بدن من
مترجم:محسن شیرمحمدی ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی ؛ تصويرگر:معصومه پورمند - سایه‌گستر - 10 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2500 نسخه - 120000 ریال - 8 -749-502-964-978 انتخاب
6- شجاع
نويسنده:کاترین ایوز ؛ مترجم:سیده‌سودابه احمدی ؛ گرافيست:نسترن طاهری - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 16 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 5000 نسخه - 60000 ریال - 6 -253-374-600-978 انتخاب
7- کیتی در مزرعه
نويسنده:کیم پولین ؛ مترجم:سیده‌سودابه احمدی ؛ گرافيست:نسترن طاهری - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 8 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -226-374-600-978 انتخاب
8- دکتر مک‌استافین
نويسنده:اما فوچی ؛ مترجم:سیده‌سودابه احمدی - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 1500 نسخه - 120000 ریال - 2 -040-374-600-978 انتخاب
9- دنیای کودکانه
نويسنده:سیده‌سودابه احمدی ؛ مترجم:عباس زارعی ؛ گرافيست:معصومه پورمند - سایه‌گستر، کتاب‌های توت‌فرنگی - 16 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 2 -949-502-964-978 انتخاب
10- بی‌نظیر مثل یک فیل
نويسنده:لیندا اوتمن‌های ؛ مترجم:سپیده صادق ؛ ويراستار:سیده‌سودابه احمدی - پرتقال - 246 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 0 -295-462-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 32