لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (0)
تالیف (16)
ترجمه (0)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پخت و پز کوفته، کوکو، املت
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 8 -68-6477-600-978 انتخاب
2- پلو
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 5 -72-6477-600-978 انتخاب
3- اسپاگتی - سالاد
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 60 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 2 -73-6477-600-978 انتخاب
4- پخت و پز
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آئینه بهار - 112 صفحه - جلد 2 - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 900000 ریال - 8 -2-96426-964-978 انتخاب
5- پخت و پز کباب، گوشت
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 54 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 0 -64-6477-600-978 انتخاب
6- پخت و پز
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آئینه بهار - 224 صفحه - جلد 1 - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 900000 ریال - 6 -6-96426-964-978 انتخاب
7- پخت و پز
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آئینه بهار - 322 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - خشتی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 90000 ریال - 7 -9-96426-964-978 انتخاب
8- پخت و پز شیرینی و حلوا
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 72 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 9 -74-6477-600-978 انتخاب
9- پخت و پز مرغ
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -70-6477-600-978 انتخاب
10- پخت و پز کیک و نان
نويسنده:حمیدرضا رنجبر ؛ عكاس:مونا آقایان ؛ عكاس:جعفر بگلو - آینه بهار - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 100000 ریال - 7 -65-6477-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2