لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- روش تحقیق در علوم ورزشی
نويسنده:سپیده قطنیان ؛ نويسنده:موهبه نجفی‌زاده ؛ ويراستار:سیدناصرالدین گشتایی - الماس دانش - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 1 -128-189-600-978 انتخاب
2- اصول مدیریت ورزشی
نويسنده:اندی گیلنتین ؛ نويسنده:برایان کرو.آر ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب - 652 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 2000 نسخه - 350000 ریال - 2 -5074-10-964-978 انتخاب
3- سازمان و مدیریت
نويسنده:سپیده قطنیان ؛ نويسنده:موهبه نجفی‌زاده ؛ نويسنده:زهرا سلطان‌مشکه‌کار - الماس دانش - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 120000 ریال - 1 -003-189-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1