لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کلیات تربیت بدنی عمومی
نويسنده:فاطمه اسلامی ؛ ويراستار:محبوبه بهاری‌ملردی ؛ ويراستار:سهیلا حسینی - دانشگاه گلستان - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 10000 ریال - 3 -05-7102-600-978 انتخاب
2- تربیت بدنی عمومی
نويسنده:مریم برزنونی ؛ نويسنده:زین‌العابدین فلاح ؛ نويسنده:طاهر بهلکه - موسسه ‌انتشاراتی ‌مختومقلی ‌فراغی - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 1 -238-508-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1