لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت در پرستاری
نويسنده:حمیدرضا صادقی‌گندمانی ؛ نويسنده:محمدسجاد لطفی ؛ نويسنده:عابد عسگری‌ترازوج - علمی سنا - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 220000 ریال - 7 -049-488-600-978 انتخاب
2- جعبه‌ی سیاه آمار و روش تحقیق در علوم پزشکی: آمار و روش تحقیق پرستاری، آمار و روش تحقیق روان‌شناسی بالینی، آمار و روش تحقیق روانشناسی نظامی، روش تحقیق
نويسنده:حمیدرضا صادقی‌گندمانی ؛ نويسنده:عابد عسگری‌ترازوج ؛ نويسنده:وحیده پویش - علمی سنا - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 499000 ریال - 2 -101-488-600-978 انتخاب
3- کتاب جامع روش تحقیق در علوم پزشکی: قابل استفاده در آزمون دکتری تخصصی
نويسنده:حمیدرضا صادقی‌گندمانی ؛ نويسنده:عابد عسگری‌ترازوج ؛ نويسنده:سهیلا حسینی - علمی سنا - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 4 -082-488-600-978 انتخاب
4- کلیات تربیت بدنی عمومی
نويسنده:فاطمه اسلامی ؛ ويراستار:محبوبه بهاری‌ملردی ؛ ويراستار:سهیلا حسینی - دانشگاه گلستان - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 10000 ریال - 3 -05-7102-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1