لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(145)
چاپ مجدد (178)
تالیف (282)
ترجمه (41)
تهران (306)
شهرستان (17)
كودك و نوجوان (3)
كمك درسی و آموزشی (109)

تعداد یافت شده (323) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمادگی برای آزمون استخدامی: کامپیوتر: آموزش خلاصه و کامل و کاربردی و تصویری، مهارت‌های هفت‌گانه ICDL، مهارت اول: مفاهیم پایه فن‌آوری اطلاعات (IT) ...
نويسنده:کاظم زرین - امید انقلاب - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -74-6809-964-978 انتخاب
2- آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: فرهنگ و معارف اسلامی
نويسنده:کاظم زرین ؛ نويسنده:معصومه سعیدی‌شاد - امید انقلاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1395 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 4 -73-6809-964-978 انتخاب
3- حکایت دولت و فرزانگی (میلیونر یک شبه)
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:کاظم زرین ؛ مترجم:سیدناصرالدین گشتایی - الماس دانش،پرسمان،پویند - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1387 - 2000 نسخه - 13000 ریال - 8 -51-7814-964 انتخاب
4- قانون مدنی
تدوين:کاظم زرین - کلک زرین - 224 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 300 نسخه - 100000 ریال - 2 -57-5388-600-978 انتخاب
5- دوپینگ در ورزش
نويسنده:سپیده قطنیان ؛ نويسنده:مهلا محمدزاده ؛ ويراستار:کاظم زرین - الماس دانش - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 9 -094-189-600-978 انتخاب
6- آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: ریاضی و آمار
نويسنده:کاظم زرین - امید انقلاب - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 3 -70-6809-964-978 انتخاب
7- 10 پروژه کاربردی و عملی ساخت ربات
نويسنده:سلیمان فرشیدفام ؛ ويراستار:کاظم زرین - کلک زرین - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 110000 ریال - 7 -52-5388-600-978 انتخاب
8- آمادگی برای آزمون‌های استخدامی: فرهنگ و معارف اسلامی
نويسنده:کاظم زرین ؛ نويسنده:معصومه سعیدی‌شاد - امید انقلاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 19 سال 1397 - 1000 نسخه - 130000 ریال - 4 -73-6809-964-978 انتخاب
9- چه کسی پنیر مرا جابجا کرد؟ روشی اعجاب‌انگیز برای رویارویی با تغییرات در کار و زندگی
نويسنده:اسپنسر جانسون ؛ مترجم:کاظم زرین - موسسه فرهنگی انتشارات الماس دانش،پویند - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 2000 نسخه - 11000 ریال - 1 -94-7814-964 انتخاب
10- حکایت دولت و فرزانگی (میلیونر یک شبه)
نويسنده:مارک فیشر ؛ مترجم:کاظم زرین ؛ مترجم:سیدناصرالدین گشتایی - الماس دانش،پرسمان،پویند - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -51-7814-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33