لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (17)
تالیف (25)
ترجمه (12)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -80-6088-964 انتخاب
2- چکیده‌ی آناتومی گری "موضعی و سیستمیک": مرجع برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامایی، توانبخشی و پیراپزشکی
نويسنده:محمد بربرستانی ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - 690 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1100 نسخه - 140000 ریال - انتخاب
3- سوالات علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی اسفند 1392 با پاسخ تشریحی
نويسنده:محمدرضا رزاق‌اف ؛ نويسنده:محمدحسین زمانی ؛ مقدمه:ایرج راگردی‌کاشانی - آرتین طب - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 79500 ریال - 5 -57-7028-600-978 انتخاب
4- سوالات علوم پایه پزشکی و دندانپزشکی: شهریور 1391 با پاسخ تشریحی
گردآورنده:بابک اسدپور ؛ مقدمه:ایرج راگردی‌کاشانی - آرتین طب - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1500 نسخه - 49500 ریال - 1 -69-8443-964-978 انتخاب
5- چکیده آناتومی گری موضعی و سیستمیک: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی، ...
نويسنده:محمد بربرستانی ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی - سازمان ‌آموزشی‌ و انتشاراتی‌ علوی - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 نسخه - 40000 ریال - 9 -150-310-964 انتخاب
6- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 2000 نسخه - 330000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
7- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1387 - 1000 نسخه - 84500 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
9- آناتومی‌ گری برای دانشجویان: اندام
نويسنده:ریچاردال. دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا - 312 صفحه - (در3جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 280000 ریال - 7 -76-7150-964-978 انتخاب
10- آناتومی گری برای دانشجویان 2020: سر و گردن
نويسنده:ریچارد دریک ؛ نويسنده:وین وگل ؛ نويسنده:آدام‌دبلیو.ام. میچل - ابن سینا،گذر - 332 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1600 نسخه - 600000 ریال - 9 -82-8874-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4