لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (3)
تهران (2)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت دارایی فیزیکی
نويسنده: هستینگز ؛ مترجم:محمداسماعیل هنرمند - اتحاد - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -072-197-600-978 انتخاب
2- مدیریت دارایی فیزیکی
نويسنده: هستینگز ؛ مترجم:محمداسماعیل هنرمند - اتحاد - 512 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 200 نسخه - 550000 ریال - 6 -072-197-600-978 انتخاب
3- مدیریت دارایی فیزیکی: با مقدمه‌ای بر استاندارد ایزو 55000
نويسنده: هستینگز ؛ مترجم:ناصر قشقایی‌پور ؛ مترجم:آزاده هراتیان - ناصر قشقایی‌پور - 220 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 9 -8852-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1