لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنائی با اصول تحقیقات تغذیه تجربی
نويسنده:رمضانعلی جعفری ؛ نويسنده:منصور رجائی - مانی - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 6000 ریال - 6 -66-6014-964 انتخاب
2- دوپینگ و راههای مبارزه با آن همراه با مقررات و لیست کامل داروهای غیرمجاز
نويسنده:محمدعلی مردانی ؛ ويراستار:منصور رجائی - المپیک ورزش - 98 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 2 -17-6415-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1