لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (21)
تالیف (18)
ترجمه (33)
تهران (51)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (47)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (51) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای شیوه‌های نقد ادبی
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:علی خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 34000 ریال - 2 -772-391-964-978 انتخاب
2- درخشان‌ترین خنده‌ی دنیا
نويسنده:جین ویلیس ؛ تصويرگر:تونی راس ؛ مترجم:معصومه انصاریان - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، کتاب‌های پرنده آبی - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 9 -255-436-600-978 انتخاب
3- کروک ناقلا
نويسنده:جسی لیتل ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:فاطمه کاوندی - شهر قلم - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 1 -83-6518-600-978 انتخاب
4- ماجراهای شگفت‌انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش
نويسنده:ایوانا برلیک‌مازورانیک ؛ مترجم:اختر اعتمادی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 10000 نسخه - 10000 ریال - 8 -449-432-964 انتخاب
5- کسی که موهایم را شانه زد
نويسنده:مژگان کلهر ؛ ويراستار:معصومه انصاریان ؛ تصويرگر:علی‌اصغر محتاج - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 0 -864-432-964-978 انتخاب
6- گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:حسین بکائی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 2500 نسخه - 95000 ریال - 1 -500-391-964-978 انتخاب
7- من به خودم افتخار می‌کنم!
نويسنده:لوری رایت ؛ مترجم:وحید توکل‌صدیقی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - نشر آب - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 9 -6-92340-964-978 انتخاب
8- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 1200 ریال - 8 -22-6181-964 انتخاب
9- خفاش دیوانه
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:علی خاکبازان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 2500 نسخه - 90000 ریال - 7 -368-391-964-978 انتخاب
10- من امتحان می‌کنم!
نويسنده:لوری رایت ؛ مترجم:وحید توکل‌صدیقی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - آب - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -8-92340-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6