لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(30)
چاپ مجدد (20)
تالیف (17)
ترجمه (33)
تهران (50)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (46)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (50) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ادبیات مذکر
نويسنده:معصومه انصاریان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 140000 ریال - 4 -989-391-964-978 انتخاب
2- ماجراهای شگفت‌انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش
نويسنده:ایوانا برلیک‌مازورانیک ؛ مترجم:اختر اعتمادی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 108 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 45000 ریال - 9 -449-432-964-978 انتخاب
3- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 15000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
4- گوسفندی که عصبانی بود، خیلی عصبانی
نويسنده:ژوزف تئوبالد ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ ويراستار:حسین بکائی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1394 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 1 -500-391-964-978 انتخاب
5- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - (در1جلد ) - جلد 1 - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1373 - 20000 نسخه - 500 ریال - انتخاب
6- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - نشر صابرین - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1376 - 10000 نسخه - 1200 ریال - انتخاب
7- من کی به مدرسه میروم
نويسنده:معصومه انصاریان ؛ نقاش:بهزاد سلیمانی ؛ نقاش:نسرین قلی‌بیگیان - موسسه انتشارات صابرین، کتابهای دانه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 5000 نسخه - 1200 ریال - 8 -22-6181-964 انتخاب
8- هایدی
نويسنده:یوهانا اشپیری ؛ مترجم:سارا رئیسی‌طوسی ؛ ويراستار:معصومه انصاریان - نشر صابرین - 230 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1373 - 4000 نسخه - 2700 ریال - انتخاب
9- خفاش دیوانه
نويسنده:جین ویلیس ؛ مترجم:معصومه انصاریان ؛ تصويرگر:تونی راس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 25000 ریال - 7 -368-391-964-978 انتخاب
10- گزیده نهج الفصاحه
گردآورنده:معصومه انصاریان ؛ مترجم:فریده مهدوی‌دامغانی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 2 -727-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5