لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (88)
تالیف (47)
ترجمه (64)
تهران (93)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (26)

تعداد یافت شده (111) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشگیری و درمان چاقی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:زهرا حجتی - حتمی - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 500 نسخه - 150000 ریال - 0 -84-5751-600-978 انتخاب
2- فعالیت بدنی و ایمونولوژی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:کمال رنجبر ؛ ويراستار:معرفت سیاهکوهیان - دانشگاه گیلان - 378 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 4 -151-153-600-978 انتخاب
3- مفاهیم فیزیولوژیک تمرین قدرتی
نويسنده:گری موران ؛ نويسنده:جورج مک‌گلین ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - دانشگاه گیلان - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 1000 نسخه - 45000 ریال - 8 -26-6577-964-978 انتخاب
4- اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم‌افزار آماری SPSS
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:محمد همتی‌نژاد - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 200 نسخه - 150000 ریال - 2 -06-5751-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی انسان: ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی
تهيه و تنظيم:فرهاد رحمانی‌نیا - نشر ورزش - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 1000 نسخه - 95000 ریال - 0 -8-91374-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1391 - 2000 نسخه - 160000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 336 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 21 سال 1393 - 2000 نسخه - 210000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
8- زن، ورزش و تندرستی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:زهرا حجتی - بامداد کتاب - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 964-8131-21-X انتخاب
9- راهنمای کاربردی مکمل‌های ورزشی
نويسنده:کیمبرلی مولر ؛ نويسنده:جاش هینگست ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - نشر ورزش،بامداد کتاب - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 130 نسخه - 490000 ریال - 2 -43-7356-600-978 انتخاب
10- راهنمای کاربردی مکمل‌های ورزشی
نويسنده:کیمبرلی مولر ؛ نويسنده:جاش هینگست ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - نشر ورزش،بامداد کتاب - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 2 -43-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12