لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (79)
تالیف (40)
ترجمه (62)
تهران (84)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (22)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ ويراستار:ابوالفضل فراهانی - دانشگاه پیام نور - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 3000 نسخه - 13300 ریال - 0 -051-387-964 انتخاب
2- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
3- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1387 - 3000 نسخه - 57000 ریال - 3 -071-486-964-978 انتخاب
4- مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 199000 ریال - 8 -20-8131-964-978 انتخاب
5- راهنمای آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی
نويسنده:جین‌ام. آدامز ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ مترجم:حمید رجبی - عصر انتظار - 544 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 98000 ریال - 5 -21-5751-600-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 342 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1389 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
7- مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 2000 نسخه - 58000 ریال - 1 -20-8131-964 انتخاب
8- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ ويراستار:ابوالفضل فراهانی - دانشگاه پیام نور - 210 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 13300 ریال - 0 -051-387-964 انتخاب
9- آناتومی کاربردی (ویژه دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی)
نويسنده:جوزف دانلی ؛ مترجم:نادر رهنما ؛ ويراستار:فرهاد رحمانی‌نیا - دانشگاه گیلان - 488 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 3000 نسخه - 1 -12-6577-964 انتخاب
10- زن، ورزش و تندرستی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:زهرا حجتی - بامداد کتاب - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 964-8131-21-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11