لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(23)
چاپ مجدد (87)
تالیف (46)
ترجمه (64)
تهران (92)
شهرستان (18)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (25)

تعداد یافت شده (110) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پیشگیری و درمان چاقی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:زهرا حجتی - حتمی - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 500 نسخه - 100000 ریال - 0 -84-5751-600-978 انتخاب
2- مبانی و کاربرد یادگیری حرکتی
نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1394 - 500 نسخه - 199000 ریال - 8 -20-8131-964-978 انتخاب
3- اندازه‌گیری و ارزشیابی در تربیت بدنی و کاربرد نرم‌افزار آماری SPSS
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:محمد همتی‌نژاد - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -06-5751-600-978 انتخاب
4- تغذیه ورزشی برای کودکان، نوجوانان و جوانان
مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ نويسنده:آن‌سلکوویتس لیت ؛ مترجم:ندا آقایی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 3 -7-91374-600-978 انتخاب
5- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیویدال. کاستیل ؛ نويسنده:دابلیو لاری‌کنی - مبتکران،پیشروان - 334 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 26 سال 1394 - 2000 نسخه - 230000 ریال - 1 -0683-07-964-978 انتخاب
6- فیزیولوژی ورزش برای مربیان
نويسنده:برایان ج. شارکی ؛ نويسنده:استیون ای. گسکیل ؛ مترجم:فرهاد رحمانی‌نیا - بامداد کتاب - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 9 -013-206-964-978 انتخاب
7- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 3000 نسخه - 44000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
8- سنجش و اندازه‌گیری در تربیت بدنی (رشته تربیت بدنی)
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:فرهاد رحمانی‌نیا ؛ ويراستار:ابوالفضل فراهانی - دانشگاه پیام نور - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1393 - 4000 نسخه - 52000 ریال - 5 -051-387-964-978 انتخاب
9- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1384 - 2000 نسخه - 36000 ریال - 5 -070-486-964 انتخاب
10- فیزیولوژی ورزش و فعالیت بدنی
نويسنده:جک ویلمور ؛ نويسنده:دیوید کاستیل ؛ مترجم:ضیاء‌الدین معینی - مبتکران،پیشروان - 280 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 3000 نسخه - 46000 ریال - 6 -070-486-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11