لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (15)
تالیف (23)
ترجمه (14)
تهران (37)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت ریسک در ورزش
نويسنده:کورش ویسی ؛ نويسنده:محمد کشتی‌دار ؛ نويسنده:جعفر خوشبختی - بامداد کتاب ،ورزش - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 179000 ریال - 5 -34-8131-964-978 انتخاب
2- اخلاق ورزشی
نويسنده:سجاد سلیمانی‌کشایه ؛ نويسنده:مرتضی رضایی‌صوفی ؛ نويسنده:سیاوش خداپرست‌سرشکه - بامداد کتاب ،ورزش - 186 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 10 نسخه - 300000 ریال - 6 -113-206-964-978 انتخاب
3- کنترل و مدیریت کیفیت در ورزش
نويسنده:مرتضی دوستی ؛ نويسنده:اعظم ابراهیمی ؛ نويسنده:امید جمشیدی - بامداد کتاب - 464 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 349000 ریال - 0 -25-2585-964-978 انتخاب
4- ارزشیابی و انواع بازخور در عملکرد سازمان‌های ورزشی
نويسنده:حسین پورسلطانی‌زرندی ؛ نويسنده:محمدعلی قره ؛ نويسنده:فاطمه رحمتی - بامداد کتاب ،ورزش - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -112-206-964-978 انتخاب
5- حرکات اصلاحی
نويسنده:مسعود گلپایگانی ؛ نويسنده:محمد خرمی‌مقدم ؛ نويسنده:آیت طهماسبی - بامداد کتاب ،ورزش - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 100 نسخه - 250000 ریال - 4 -99-8131-964-978 انتخاب
6- آزمون‌های روان‌شناسی در علوم ورزش و تمرین
نويسنده:نرجس یاوری ؛ نويسنده:فرزانه نارمنجی ؛ زيرنظر:معصومه شجاعی - بامداد کتاب - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 159000 ریال - 7 -98-8131-964-978 انتخاب
7- بازتوانی آسیب‌های ورزشی
نويسنده:مهدی قیطاسی ؛ نويسنده:زهرا پسندیده ؛ ويراستار:محمدحسین سعیدی - بامداد کتاب - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 8 -119-206-964-978 انتخاب
8- حرکات اصلاحی
نويسنده:مسعود گلپایگانی ؛ نويسنده:محمد خرمی‌مقدم ؛ نويسنده:آیت طهماسبی - بامداد کتاب ،ورزش - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 169000 ریال - 4 -99-8131-964-978 انتخاب
9- سیستم‌های اطلاعاتی و فن‌آوری در ورزش
نويسنده:مهرعلی همتی‌نژاد ؛ نويسنده:سجاد سلیمانی‌کشایه ؛ ويراستار:محمدحسین سعیدی - بامداد کتاب ،ورزش - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 249000 ریال - 0 -115-206-964-978 انتخاب
10- اخلاق ورزشی
نويسنده:سجاد سلیمانی‌کشایه ؛ نويسنده:مرتضی رضایی‌صوفی ؛ نويسنده:سیاوش خداپرست‌سرشکه - بامداد کتاب - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 330 نسخه - 169000 ریال - 6 -113-206-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4