لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(14)
چاپ مجدد (15)
تالیف (12)
ترجمه (17)
تهران (29)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (29) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تربیت بدنی: اصول و مفاهیم آمادگی جسمانی
نويسنده:مریم روشن‌اخگر ؛ نويسنده:محسن ابوالقاسم‌پور ؛ ويراستار:سعید سعیدی - ورزش - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 85000 ریال - 7 -22-7356-600-978 انتخاب
2- پیاده‌روی
نويسنده:جف گالووی ؛ مترجم:محمدرضا دهخدا ؛ مترجم:محمد عباس‌زاده‌نصرآبادی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 3 -17-7356-600-978 انتخاب
3- اوقات فراغت
نويسنده:کارلا هندرسون ؛ مترجم:حسین پورسلطانی‌زرندی ؛ مترجم:اکبر آفرینش - نشر ورزش،بامداد کتاب - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -02-7356-600-978 انتخاب
4- اوقات فراغت
نويسنده:کارلا هندرسون ؛ مترجم:حسین پورسلطانی‌زرندی ؛ مترجم:اکبر آفرینش - نشر ورزش،بامداد کتاب - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 229000 ریال - 9 -02-7356-600-978 انتخاب
5- پیاده‌روی
نويسنده:جف گالووی ؛ مترجم:محمدرضا دهخدا ؛ مترجم:محمد عباس‌زاده‌نصرآبادی - نشر ورزش،بامداد کتاب - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 3000 نسخه - 99000 ریال - 3 -17-7356-600-978 انتخاب
6- روش‌های آموزش در تربیت بدنی
نويسنده:فرشاد سارجالویی ؛ ويراستار:سعید سعیدی - بامداد کتاب ،نشر ورزش - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200 نسخه - 150000 ریال - 8 -04-8131-964-978 انتخاب
7- آناتومی تمرینات عضلات مرکزی: راهنمای تقویت عضلات مرکزی بدن
نويسنده:آبیگیل السورث ؛ مترجم:مصطفی پورکیانی ؛ مترجم:صفورا صباغیان - ورزش - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -07-5796-600-978 انتخاب
8- ورزش در جامعه 1 و 2
نويسنده:جی کوکلی ؛ مترجم:بهرام قدیمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - بامداد کتاب - 386 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 100 نسخه - 350000 ریال - 8 -74-2585-964-978 انتخاب
9- ورزش در جامعه 1 و 2
نويسنده:جی کوکلی ؛ مترجم:بهرام قدیمی ؛ ويراستار:ناصر فتوگرافی - بامداد کتاب - 388 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 100 نسخه - 500000 ریال - 8 -74-2585-964-978 انتخاب
10- دروازه‌بانی فوتبال
نويسنده:تیم مالکوئین ؛ مترجم:مهدی غفوری‌یزدی ؛ مترجم:امیر پورمحمدی - ورزش - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 149000 ریال - 4 -07-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3