لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (1)
تهران (3)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- علوم ورزشی برای همگان
نويسنده:احمد علیمردانی ؛ نويسنده:حمید صادقیان ؛ نويسنده:محمد علیمردانی - سفیر سلامت - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 9 -3-94999-600-978 انتخاب
2- تمرینات قدرتی و پرورش اندام
نويسنده:احمد علیمردانی ؛ نويسنده:محسن اکبرپوربنی ؛ نويسنده:محمد علیمردانی - سفیر سلامت - 164 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 200000 ریال - 5 -1-94999-600-978 انتخاب
3- علوم ورزشی برای دانشجویان
نويسنده:علی تلخابی ؛ نويسنده:رحیم خسرومنش ؛ نويسنده:محمد علیمردانی - سفیر اردهال - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1100 نسخه - 120000 ریال - 8 -489-313-600-978 انتخاب
4- بازاریابی ورزشی: یک نگاه راهبردی
نويسنده:متیو‌دی. شنک ؛ نويسنده:مارک لایبرگر ؛ مترجم:ابوالفضل فراهانی - حتمی - 376 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 291000 ریال - 6 -175-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1