لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول سیستم‌های تمرینی بدن‌سازی
نويسنده:خسرو محمدی ؛ نويسنده:قاسم شنوا ؛ نويسنده:مرتضی اینانلو - هراز - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 160000 ریال - 4 -5-93687-600-978 انتخاب
2- اخلاق مربیگری
نويسنده:خسرو محمدی - مناره - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 150000 ریال - 8 -1-96303-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1