لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (2)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- توانمندی‌های پویا: درک تغییر راهبردی در سازمان‌ها
نويسنده:کنستانس هلف ؛ نويسنده:سیدنی فینل‌اشتاین ؛ نويسنده:ویل میچل‌ - هزاره ققنوس - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 220 نسخه - 250000 ریال - 1 -135-286-600-978 انتخاب
2- مدیریت راهبردی پژوهش و فناوری
نويسنده:رضا بندریان - هوشمند تدبیر - 400 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -73-7879-600-978 انتخاب
3- سازمان دوسوتوان: بهره‌برداری از امروز، اکتشاف برای فردا
نويسنده:جنس مایر ؛ مترجم:منوچهر منطقی ؛ مترجم:ابوالفضل کیانی‌بختیاری - سازمان مدیریت صنعتی - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 430000 ریال - 8 -147-275-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1