ابزار وبمستر

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (3)
تاليف (31)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (31) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- نخودی‌ها و عصر ماشین (بیمه بدنه)
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 1 -23-8545-600-978 انتخاب
2- فرار خرس‌ها
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 100000 ريال - 1 -10-8545-600-978 انتخاب
3- نخودی‌ها و درمان
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 4 -22-8545-600-978 انتخاب
4- رودخانه وحشی
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 100000 ريال - 4 -06-8545-600-978 انتخاب
5- نخودی‌ها و عصر ماشین (شخص ثالث)
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 8 -24-8545-600-978 انتخاب
6- نخودی‌ها و ساختمان (بیمه مسولیت مدنی کارفرما در مقابل کارگران)
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 5 -25-8545-600-978 انتخاب
7- جایزه بزرگ سال
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 6 -28-8545-600-978 انتخاب
8- دندی و قندی ساکنین طبقه دوم
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 52 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 120000 ريال - 0 -46-8545-600-978 انتخاب
9- صندوقچه طلا (1): ماجراي اين قصه در ارتباط با بيمه عمر و پس‌انداز است
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - طلیعه سبز - 30 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 85000 ريال - 6 -45-7679-600-978 انتخاب
10- بازگشت ماجو به سرزمینش
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 9 -27-8545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]