ابزار وبمستر

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (3)
تاليف (31)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (30)
كودك و نوجوان (31)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (31) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- رودخانه وحشی
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 100000 ريال - 4 -06-8545-600-978 انتخاب
2- دوستان زمینی
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 0 -17-8545-600-978 انتخاب
3- با دندی و قندی در سرزمین زنبورهای عسل
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 60 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 185000 ريال - 5 -83-8545-600-978 انتخاب
4- نخودی‌ها و آتش‌سوزی
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 4 -19-8545-600-978 انتخاب
5- با دندی و قندی در یک روز بارانی
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 120000 ريال - 1 -65-8545-600-978 انتخاب
6- جشن تولدی برای دندی و قندی
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 100000 ريال - 2 -00-8545-600-978 انتخاب
7- نخودی‌ها و درمان
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 4 -22-8545-600-978 انتخاب
8- فرار خرس‌ها
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 100000 ريال - 1 -10-8545-600-978 انتخاب
9- بابای بیمه‌گر
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 32 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 7 -18-8545-600-978 انتخاب
10- با دندی و قندی در یک روز بارانی
علی‌اصغر بختیاری ؛ تصويرگر:نفیسه صحرایی ؛ تصويرگر:منصوره صحرایی - صحرایی سبز - 36 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 10000 نسخه - 120000 ريال - 4 -64-8545-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]