لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت امنیت در رویدادهای ورزشی
نويسنده:استیسی‌ا. هال ؛ نويسنده:والترای. کوپر ؛ نويسنده:لوو مارسیانی - طنین دانش - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 220000 ریال - 1 -64-8319-600-978 انتخاب
2- آشنایی با استانداردها و تاسیسات ورزشی به انضمام طرز ترسیم زمین‌های ورزشی و نحوه ساخت و نصب وسایل ورزشی
نويسنده:آتوسا تیموری ؛ نويسنده:محمدرضا چنگیزی ؛ نويسنده:رضا صادقی - معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد زنجان - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 90000 ریال - 5 -1112-10-964-978 انتخاب
3- تربیت بدنی عمومی یک (مطابق با آخرین سرفصل‌های مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری)
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:رضا صادقی - مجمع - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 120000 ریال - 3 -55-6625-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1