لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (9)
تالیف (0)
ترجمه (13)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
2- برنامه تمرینات پرورش اندام MI40
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 4 -78-7356-600-978 انتخاب
3- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 150000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
4- تکنیک‌های شگفت‌انگیز پرورش اندام: تمرینات حرفه‌ای، چگونگی برنامه تمرینات
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 248 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -59-7356-600-978 انتخاب
5- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1398 - 3300 نسخه - 350000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
6- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 124 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
7- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 250000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
8- تمرینات حرفه‌ای پروش اندام (MI40)
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 109000 ریال - 5 -42-7356-600-978 انتخاب
9- راهنمای کاربردی تغذیه و برنامه غذایی اندام
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مصحح:مهدی صادقی - ورزش،بامداد کتاب - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2000 نسخه - 99000 ریال - 2 -56-7356-600-978 انتخاب
10- تکنیک‌های شگفت‌انگیز پرورش اندام: تمرینات حرفه‌ای، چگونگی برنامه تمرینات
نويسنده:بن پاکولسکی ؛ مترجم:احسان امیری ؛ مترجم:کیوان مرادیان - ورزش،بامداد کتاب - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 2000 نسخه - 300000 ریال - 3 -59-7356-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2