لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(5)
چاپ مجدد (0)
تالیف (5)
ترجمه (0)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- درآمدی بر مالیه عمومی بین‌الملل
گردآورنده:بیژن صفوی ؛ ويراستار:سارا فلاح‌نیاسرا - فرهنگ و تمدن - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -68-6691-600-978 انتخاب
2- نگرشی بر فضاهای خود مدافع بافت فرسوده شهری از منظر اعتیاد
نويسنده:مونا محمدی ؛ نويسنده:علی‌اکبر رضایی ؛ نويسنده:بیژن صفوی - سخنکده - 290 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 1 -34-7742-600-978 انتخاب
3- کالبدشکافی آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی و قانون هدفمندی یارانه‌ها
نويسنده:بیژن صفوی - سخنکده - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 6 -42-7742-600-978 انتخاب
4- فرهنگ‌سازی پذیرش استفاده از تکنولوژی انرژی‌های تجدیدپذیر در شهرها
نويسنده:میثم کهکی ؛ نويسنده:سیدعبدالله سجادی‌جاغرق ؛ نويسنده:بیژن صفوی - سخنکده - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 9 -41-7742-600-978 انتخاب
5- نقش سیستم‌های اطلاعات مدیریت در تصمیم‌گیری مدیران ترافیک شهری
نويسنده:علی‌اکبر کرمی ؛ نويسنده:علی‌اکبر رضایی ؛ نويسنده:بیژن صفوی - سخنکده - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 7 -32-7742-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1