لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (7) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حیدر صادقی ؛ مترجم:مسعود میرمعزی - علم و حرکت - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 0 -07-8500-600-978 انتخاب
2- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:بهزاد نوشادی ؛ ويراستار:معین دلاوری‌لیندی - توپ - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 150000 ریال - 0 -43-7350-600-978 انتخاب
3- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حمیدرضا فلاح‌نژاد‌تفتی ؛ مترجم:عبدالمهدی نصیرزاده - پلک - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 2 -467-235-964-978 انتخاب
4- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن (راهنمای قدرت، توان و تفکیک عضلانی)
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حمید اراضی ؛ مترجم:امین صحبت‌زاده - شعاع دانش - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 350000 ریال - 4 -1-96451-600-978 انتخاب
5- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:حسین تیموری‌زمانه ؛ مترجم:محمدامین ناسوتی - علوم و فنون پزشکی اهواز - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -35-7937-600-978 انتخاب
6- تمرینات مقاومتی بر پایه وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:سیدمرتضی طیبی ؛ مترجم:سیما جلالی‌فراهانی - جهاد دانشگاهی، واحد علامه طباطبایی - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 4 -40-7806-964-978 انتخاب
7- آناتومی تمرینات قدرتی با وزن بدن
نويسنده:برت کونترراس ؛ مترجم:امید کاشی ؛ مترجم:صادق کریمی - علوم ورزشی - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 250000 ریال - 0 -29-6467-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1