لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (1)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت داوطلبان ورزشی
نويسنده:محسن امینی‌زاده ؛ نويسنده:اسماعیل شریفیان ؛ نويسنده:حجت شیخ‌بردسیری - فرهنگ پژوهان دانش - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 300000 ریال - 8 -9-99494-622-978 انتخاب
2- روش‌های تحقیق در مدیریت ورزشی
نويسنده:حمید قاسمی ؛ نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:صدیقه حیدری‌نژاد - علم و حرکت - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -87-5543-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1