ابزار وبمستر

چاپ اول(18)
چاپ مجدد (59)
تاليف (0)
ترجمه (77)
تهران (77)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (77)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (77) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- نیت کله‌گنده رکوردها را می‌شکند
لینکلن پیرس ؛ مترجم:شیدا جوادزاده ؛ تصويرگر:سوشا ایلینگورث - شمیران - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
3- بیگ ‌نیت، دردسرساز تمام عیار: خوش‌بیار محل
لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 7 -17-8111-600-978 انتخاب
4- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: نیت عوض می‌شود
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 228 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 1 -19-8111-600-978 انتخاب
5- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 226 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
6- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 218 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
7- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
8- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 222 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
9- بیگ ‌نیت، دردسرساز تمام عیار: خوش‌بیار محل
لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 7 -17-8111-600-978 انتخاب
10- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یکه‌تازی می‌کند
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 7 -20-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]