ابزار وبمستر

چاپ اول(17)
چاپ مجدد (37)
تاليف (0)
ترجمه (54)
تهران (54)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (54)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (54) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- نیت کله‌گنده: سوار بر اسکیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:شیدا جوادزاده - شمیران - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 4 -3-95557-600-978 انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یک حمله‌ی دیگر
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 0 -16-8111-600-978 انتخاب
3- بیگ نیت مخ بیداری
لینکلن پیرس ؛ مترجم:ابوذر مومنی‌زاده ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - بین‌المللی گاج - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2020 نسخه - 180000 ريال - 6 -416-359-600-978 انتخاب
4- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 218 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
5- بیگ نیت هلاک موفقیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:ابوذر مومنی‌زاده ؛ ويراستار:سیده‌هستی حسینی - بین‌المللی گاج - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2020 نسخه - 180000 ريال - 3 -420-359-600-978 انتخاب
6- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: اعجوبه‌ی کلاس
لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 218 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 2 -12-8111-600-978 انتخاب
7- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: نیت عوض می‌شود
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 1 -19-8111-600-978 انتخاب
8- بیگ نیت پهلوان پنبه
لینکلن پیرس ؛ مترجم:ابوذر مومنی‌زاده ؛ ويراستار:سیده‌هستی حسینی - بین‌المللی گاج - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2020 نسخه - 180000 ريال - 4 -478-359-600-978 انتخاب
9- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
10- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یکه‌تازی می‌کند
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1500 نسخه - 140000 ريال - 7 -20-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]