لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (0)
تالیف (4)
ترجمه (0)
تهران (0)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد ایلام در یک نگاه (با نگاهی به وضعیت ادارات تابعه وزرات امور اقتصادی و دارایی)
نويسنده:علی آخی‌زاد ؛ نويسنده:سجاد مروتی ؛ نويسنده:مریم چراغیان - جوهر حیات - 52 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 8 -41-7525-600-978 انتخاب
2- وضعیت شرکت‌های بیمه در استان ایلام در سال 1392
نويسنده:علی آخی‌زاد ؛ نويسنده:سجاد مروتی ؛ نويسنده:مریم چراغیان - جوهر حیات - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 5 -42-7525-600-978 انتخاب
3- بودجه خانوارهای شهری و روستایی استان ایلام در سال 93
تهيه كننده:علی آخی‌زاده ؛ تهيه كننده:سجاد مروتی - جوهر حیات - 114 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 3 -04-8700-600-978 انتخاب
4- روش‌های تامین مالی و امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری
تهيه كننده:سجاد مروتی ؛ تهيه كننده:محمدرضا قاسمی ؛ تهيه كننده:ابوطالب کاظمی - جوهر حیات - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 7 -48-8700-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1