لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(54)
چاپ مجدد (22)
تالیف (52)
ترجمه (24)
تهران (75)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (11)

تعداد یافت شده (76) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کاربرد مدل‌های روانشناسی در حسابداری مدیریت
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:دنیا احدیان ؛ نويسنده:حامد آراد - ترمه - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 70000 ریال - 0 -368-978-964-978 انتخاب
2- مدیریت مالی راهبردی (ارزش‌آفرینی)
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:شادی شاهوردیانی - کساکاوش - 656 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 52000 ریال - 6 -0-96803-964 انتخاب
3- مدیریت دارایی - بدهی (رویکرد کاربردی)
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:ابراهیم صابر ؛ نويسنده:علی بشیرپور - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 472 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 4 -3425-10-964-978 انتخاب
4- مباحث نوین حسابداری مدیریت: رویکرد توسعه دانش
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:بهاره بنی‌طالبی‌دهکردی - ترمه - 570 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 9 -448-978-964-978 انتخاب
5- هزینه‌یابی هدف (مبتنی بر ارزش‌آفرینی): مفاهیم، فرآیند، تکنیک‌ها، ابزارهای پیاده‌سازی و اجرا
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:محمد جلیلی - ترمه - 182 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 20000 ریال - 1 -021-978-964 انتخاب
6- مدیریت سبد سرمایه‌گذاری با روش بهینه‌سازی ابتکاری
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:غلامرضا زمردیان ؛ نويسنده:وحید روح‌العلم - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران - 616 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 200000 ریال - 5 -4137-10-964-978 انتخاب
7- مبانی مدیریت مالی
نويسنده:هاشم نیکومرام ؛ نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:فرشاد هیبتی - ترمه - 476 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1395 - 550 نسخه - 300000 ریال - 8 -052-978-964-978 انتخاب
8- اصول و مبانی حسابداری سطح دوم
نويسنده:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ نويسنده:نعمت‌الله عدالت - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 964-6493-05-X انتخاب
9- فرهنگ اصطلاحات تخصصی: مهندسی مالی، مدیریت مالی، مدیریت سرمایه‌گذاری، نهادها و بازارهای مالی (انگلیسی - فارسی، فارسی - انگلیسی)
مترجم:هاشم نیکومرام ؛ مترجم:فریدون رهنمای‌رودپشتی ؛ مترجم:فرشاد هیبتی - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات - 452 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 75000 ریال - 2 -356-450-964 انتخاب
10- دایره‌المعارف مدل‌های مالی
نويسنده:فرانک‌جی. فبوزی ؛ زيرنظر:هاشم نیکومرام ؛ مترجم:فریدون رهنمای‌رودپشتی - ترمه - 802 صفحه - (در3جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 1100000 ریال - 1 -738-978-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8