لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (1)
تالیف (11)
ترجمه (0)
تهران (11)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (11) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای جامع راه‌اندازی اینورترهای بدفورد سری B550
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 6 -05-8050-600-978 انتخاب
2- راهنمای جامع راه‌اندازی اینورترهای Omron سری MX 2
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -98-6450-600-978 انتخاب
3- راهکارهای جفران در صنایع
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 298 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -22-8050-600-978 انتخاب
4- راهنمای جامع راه‌اندازی اینورترهای بدفوردسری B550
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 6 -05-8050-600-978 انتخاب
5- سولوشن‌های اشنایدرالکتریک = Schnider electric solutions
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 500 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 300000 ریال - 4 -70-8050-600-978 انتخاب
6- راهنمای جامع اینورتر و سافت استارتر
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی ؛ نويسنده:حسین باوند‌سوادکوهی - قدیس - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -17-8050-600-978 انتخاب
7- راهنمای جامع اینورتر و سافت استارتر
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی ؛ نويسنده:حسین باوند‌سوادکوهی - قدیس - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -17-8050-600-978 انتخاب
8- راهنمای جامع اینورترهای Gefran
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -21-8050-600-978 انتخاب
9- درایوهای سرعت متغیر Schneider Electric مدل Altivar 61
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -64-8050-600-978 انتخاب
10- اصول کارکرد الکتروموتورهای القایی
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی ؛ نويسنده:حسین باوند‌سوادکوهی ؛ نويسنده:حسین رضایی - قدیس - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 4 -25-8050-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2