ابزار وبمستر

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (16)
تاليف (0)
ترجمه (18)
تهران (18)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (18) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- معجزه ارتباط و ان.ال.پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1388 - 2200 نسخه - 35000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
2- معجزه ارتباط و ان.ال.پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 12 سال 1387 - 3000 نسخه - 30000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
3- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نشر البرز - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 5300 ريال - انتخاب
4- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 5300 ريال - انتخاب
5- معجزه ارتباط و ان.ال.پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 3000 نسخه - 22000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
6- معجزه ارتباط و ان.ال.پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1385 - 3300 نسخه - 25000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
7- معجزه ارتباط و ان.ال.پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
8- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3000 نسخه - 11500 ريال - 964-6743-17-X انتخاب
9- معجزه ارتباط و ان.ال.پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 226 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 15 سال 1390 - 3000 نسخه - 45000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
10- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 7500 ريال - 964-6743-17-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]