ابزار وبمستر

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (17)
تاليف (0)
ترجمه (19)
تهران (19)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (19) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر البرز - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 5300 ريال - انتخاب
2- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی - نشر البرز - 206 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 5300 ريال - انتخاب
3- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 3000 نسخه - 10500 ريال - 964-6743-17-X انتخاب
4- معجزه ارتباط و ان.ال.پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 3000 نسخه - 20000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
5- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1377 - 3000 نسخه - 7000 ريال - 964-6743-17-X انتخاب
6- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1380 - 3000 نسخه - 11500 ريال - 964-6743-17-X انتخاب
7- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 210 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 3000 نسخه - 13500 ريال - 964-6743-17-X انتخاب
8- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - نشر پیکان - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 3000 نسخه - 7500 ريال - 964-6743-17-X انتخاب
9- معجزه ارتباط و ان ال پی
جری ریچاردسون ؛ مترجم:عزت‌الملوک(گیتی) شهیدی ؛ مترجم:سعید گل‌محمدی - نسل نواندیش - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 179000 ريال - 3 -814-236-964-978 انتخاب
10- معجزه ارتباط و ان. ال. پی.
جری ریچاردسون ؛ مترجم:مهدی قراچه‌داغی ؛ ويراستار:شهلا ارژنگ - آسیم - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 2000 نسخه - 18000 ريال - 7 -009-418-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]