ابزار وبمستر

چاپ اول(32)
چاپ مجدد (138)
تاليف (0)
ترجمه (170)
تهران (170)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (166)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (170) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- بیگ ‌نیت، دردسرساز تمام عیار: خوش‌بیار محل
لینکلن پیرس ؛ مترجم:نسترن فتحی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 7 -17-8111-600-978 انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 222 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
3- چی کردی با خودت!
مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 3 -27-8675-600-978 انتخاب
4- دیدی پرواز کردم!
مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 3 -30-8675-600-978 انتخاب
5- ماشین‌سواری!
مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 4 -20-8675-600-978 انتخاب
6- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یک حمله‌ی دیگر
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 0 -16-8111-600-978 انتخاب
7- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یک حمله‌ی دیگر
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 218 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 0 -16-8111-600-978 انتخاب
8- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ريال - 5 -11-8111-600-978 انتخاب
9- چرا صبر کنم؟
مو ویلمز ؛ مترجم:گل‌آرا اسفندیاری ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ريال - 9 -27-8347-600-978 انتخاب
10- ماهی روی درخت
لیندامالیلی هانت ؛ مترجم:مرضیه ورشوساز ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 130000 ريال - 2 -41-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]