ابزار وبمستر

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (110)
تاليف (0)
ترجمه (141)
تهران (141)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (137)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (141) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 222 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
2- ما حرف نداریم!
مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 5 -23-8675-600-978 انتخاب
3- خوش‌حال شدی؟
مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 0 -31-8675-600-978 انتخاب
4- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یکه‌تازی می‌کند
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1500 نسخه - 140000 ريال - 7 -20-8111-600-978 انتخاب
5- من و تو و بستنی!
مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 1 -21-8675-600-978 انتخاب
6- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یک حمله‌ی دیگر
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 2 - جیبی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1500 نسخه - 150000 ريال - 0 -16-8111-600-978 انتخاب
7- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یک حمله‌ی دیگر
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 0 -16-8111-600-978 انتخاب
8- از طرف آبری، با عشق
لیزاکالین گراف ؛ مترجم:مرضیه ورشوساز ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 252 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 8 -19-8675-600-978 انتخاب
9- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: کشته مرده‌ی موفقیت
لینکلن پیرس ؛ مترجم:سارا فرازی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 216 صفحه - جلد 4 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 4 -18-8111-600-978 انتخاب
10- ببین چه شیپوری می‌زنم!
مو ویلمز ؛ مترجم:آناهیتا حضرتی‌کیاوندانی ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ريال - 8 -35-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]