ابزار وبمستر

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (44)
تاليف (0)
ترجمه (48)
تهران (48)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (48)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (48) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 226 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: نیت عوض می‌شود
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 1 -19-8111-600-978 انتخاب
3- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یکه‌تازی می‌کند
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 218 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 7 -20-8111-600-978 انتخاب
4- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
5- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 330 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
6- من جوکم: یک داستان نوجوانانه
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ريال - 1 -35-8111-600-978 انتخاب
7- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 326 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
8- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
9- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 190000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
10- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1396 - 1000 نسخه - 210000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]