ابزار وبمستر

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (28)
تاليف (0)
ترجمه (32)
تهران (32)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (32)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (32) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- من جوکم: یک داستان نوجوانانه
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 1 -35-8111-600-978 انتخاب
2- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: یکه‌تازی می‌کند
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 226 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 7 -20-8111-600-978 انتخاب
3- من جوکم: یک داستان نوجوانانه
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 306 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 1 -35-8111-600-978 انتخاب
4- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
5- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
6- دری و دوست راست راستکی‌اش
ابی هنلن ؛ مترجم:نلی محجوب ؛ ويراستار:فرزانه آقاپور - پرتقال - 154 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 95000 ريال - 3 -15-8111-600-978 انتخاب
7- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 220 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
8- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
9- من حتی جوکترم (یک داستان نوجوانانه)
جیمز پترسون ؛ کریس گرابنستاین ؛ مترجم:بیتا ابراهیمی - پرتقال - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 170000 ريال - 8 -36-8111-600-978 انتخاب
10- بیگ‌ نیت، دردسرساز تمام عیار: رفیق بامرام
لینکلن پیرس ؛ مترجم:رقیه محمودی‌لالهلو ؛ ويراستار:محمدهادی قوی‌پیشه - پرتقال - 226 صفحه - جلد 7 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 140000 ريال - 5 -66-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]