لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (6)
تالیف (3)
ترجمه (13)
تهران (16)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (16) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- منشا عالم، حیات، انسان و زبان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - موسسه نشر آگه - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 330 نسخه - 140000 ریال - 2 -021-329-964 انتخاب
2- منشا عالم، حیات، انسان، زبان و فرهنگ
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - موسسه نشر آگه - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 330 نسخه - 160000 ریال - 4 -021-329-964-978 انتخاب
3- گفتگو با نوه‌هایم درباره عالم
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:مهدی ضرغامیان - آفرینگان - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1100 نسخه - 80000 ریال - 3 -000-391-600-978 انتخاب
4- منشا عالم، حیات، انسان و زبان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:جلال‌الدین رفیع‌فر - موسسه نشر آگه - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1386 - 2200 نسخه - 25000 ریال - 2 -021-329-964 انتخاب
5- گفتارهایی درباره: آسمان و زندگی
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ نويسنده:عباس باقری - فرزان روز - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1650 نسخه - 45000 ریال - 4 -337-321-964-978 انتخاب
6- زیباترین تاریخ جهان از انفجار بزرگ تا آفرینش انسان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:حسین فرهادیان - رحیمی - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 3 -1-93013-964 انتخاب
7- صبوری در سپهر لاجوردی: آخرین آگاهی‌ها درباره تکوین وتحول کیهان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:علی‌اصغر سعیدی - نشر چشمه - 408 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1200 نسخه - 90000 ریال - 1 -759-362-964-978 انتخاب
8- صبوری در سپهر لاجوردی: آخرین آگاهی‌ها درباره تکوین وتحول کیهان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:علی‌اصغر سعیدی - گشایش - 463 صفحه - چاپ 1 سال 1369 - 3300 نسخه - 2600 ریال - انتخاب
9- توضیح جهان هستی به نوادگانم
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:حسین فرتومی - پیام ‌امروز - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 170000 ریال - 5 -5-99862-600-978 انتخاب
10- اتم‌های سکوت: شگفتی‌های تکامل کیهان
نويسنده:هوبرت ریوز ؛ مترجم:عباس مخبر - نشر مرکز - 352 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 2000 نسخه - 25500 ریال - 3 -681-305-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2