لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (18)
تالیف (1)
ترجمه (39)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (40) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- دیدنی نیست
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ مترجم:سیدمهدی شجاعی - انتشارات برگ - (در1جلد ) - چاپ 1 سال 1369 - 22000 نسخه - 400 ریال - انتخاب
2- حواس پنجگانه: بینایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ مترجم:ملیحه اسماعیلی - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 2 -717-238-600-978 انتخاب
3- شنوایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ مترجم:ملیحه اسماعیلی - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک،نشر طبیب - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 9500 ریال - 964-420-204-X انتخاب
4- حواس پنجگانه: چگونه بو می‌کشیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- حواس پنچ‌گانه (لامسه)
نويسنده:ماریا ریوس ؛ مترجم:ملیحه اسماعیلی - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک،طبیب - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 19500 ریال - 1 -437-420-964-978 انتخاب
6- چگونه بو می‌کشیم؟
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1374 - 5000 نسخه - 1500 ریال - 0 انتخاب
7- حواس پنجگانه: بینایی، بویایی، چشایی، لامسه، شنوایی
نويسنده:ماریا ریوس ؛ مترجم:ملیحه اسماعیلی - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک - 120 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 8 -715-238-600-978 انتخاب
8- حواس پنجگانه: چگونه می‌چشیم
نويسنده:ماریا ریوس ؛ نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی. بیوگ - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
9- بویایی (مجموعه حواس پنجگانه)
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1383 - 3000 نسخه - 6000 ریال - 5 -270-300-964 انتخاب
10- لامسه
نويسنده:خوسه‌ماریا پارامون ؛ نويسنده:جی.جی. پوییگ ؛ مترجم:پروین بهرامیان - موسسه انتشارات‌ امیرکبیر، کتابهای‌ شکوفه - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 3 -268-300-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4