لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تسلط بر مدیریت سبد پروژه: نگرش سیستمی بر دستیابی به اهداف راهبردی
نويسنده:مایکل‌ج بایبل ؛ نويسنده:سوزان‌اس بیوینس ؛ مترجم:محمدمهدی حاجی‌علی - اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 350000 ریال - 0 -06-8204-600-978 انتخاب
2- پایین آوردن هزینه: چگونه هزینه‌ها را به شکلی هوشمندانه مدیریت و کاهش دهیم
نويسنده:اندرو وایلمن ؛ مترجم:محمدمهدی حاجی‌علی ؛ مترجم:حسنعلی قنبری‌ممان - اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 180000 ریال - 4 -81-7624-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1