لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (0)
تالیف (0)
ترجمه (1)
تهران (1)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (1) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تسلط بر مدیریت سبد پروژه: نگرش سیستمی بر دستیابی به اهداف راهبردی
نويسنده:مایکل‌ج بایبل ؛ نويسنده:سوزان‌اس بیوینس ؛ مترجم:محمدمهدی حاجی‌علی - اتکا، مرکز تحقیقات و توسعه - 502 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 350000 ریال - 0 -06-8204-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1