ابزار وبمستر

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (9)
تاليف (0)
ترجمه (12)
تهران (12)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (12)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (12) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
2- ماهی چاق و گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 186 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
3- نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
4- ماموریت فوق سری در آکواریوم
مو اوهارا ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 3 -01-8675-600-978 انتخاب
5- ماهی چاق و گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
6- ماهی چاق و گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 194 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
7- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: دم باله
مو اوهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 206 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 5 -79-8111-600-978 انتخاب
8- ماهی چاق و گنده‌ی من که زامبی شد: دم‌باله
مو اوهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 5 -79-8111-600-978 انتخاب
9- ماهی چاق و گنده‌ی من که زامبی شد: دم‌باله
مو اوهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 150000 ريال - 5 -79-8111-600-978 انتخاب
10- ماموریت فوق سری در آکواریوم
مو اوهارا ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 3 -01-8675-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]