ابزار وبمستر

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (34)
تاليف (0)
ترجمه (40)
تهران (40)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (40)
كمك درسي و آموزشي (0)
تعداد يافت شده (40) -
تعداد :   ركورد در یک صفحه
1- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 196 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
2- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 194 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
3- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 194 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
4- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 202 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
5- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: دم باله
مو اوهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 206 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 5 -79-8111-600-978 انتخاب
6- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: ماموریت فوق سری در آکواریوم
مو اوهارا ؛ مترجم:نیلوفر امن‌زاده ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - جلد 5 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 3 -01-8675-600-978 انتخاب
7- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 198 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
8- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: دم‌باله
مو اوهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 208 صفحه - جلد 2 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 1000 نسخه - 120000 ريال - 5 -79-8111-600-978 انتخاب
9- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: نجات زامبی‌ماهی
مو اوهارا ؛ مترجم:الناز خضری ؛ ويراستار:شهرام بزرگی - پرتقال - 196 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ريال - 4 -50-8111-600-978 انتخاب
10- ماهی چاق گنده‌ی من که زامبی شد: باله‌های خشم
مو اوهارا ؛ مترجم:الهام فیاضی ؛ ويراستار:راضیه زینلی - پرتقال - 224 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ريال - 8 -78-8111-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4 

 
[فراموشی کلمه عبور]
[ثبت نام]