لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (0)
تالیف (20)
ترجمه (6)
تهران (26)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (26) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقالات شهرسازی: قوانین شهری
مترجم:علی عصاری ؛ مترجم:یحیی مختاری‌چهاربری - ترخون - 180 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 6 -6-97772-600-978 انتخاب
2- عدالت فضایی و کیفیت زندگی برای سالمندان
نويسنده:مریم موسوی‌نیک ؛ نويسنده:علی عصاری ؛ نويسنده:سمانه‌سادات موسوی‌نیک - ترخون - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 1 -8-96835-600-978 انتخاب
3- روانشناسی کودک: ترس در کودکان
گردآورنده:بهروز بیرشک ؛ گردآورنده:مریم موسوی‌نیک ؛ گردآورنده:علی عصاری - ترخون - 38 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 2 -11-8873-600-978 انتخاب
4- مجموعه مقالات شهرسازی: پسماند شهری
مترجم:علی عصاری ؛ مترجم:امیررضا ابراهیمی - ترخون - 148 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -3-97772-600-978 انتخاب
5- روانشناسی کودک: روانشناسی نوزادان
گردآورنده:بهروز بیرشک ؛ گردآورنده:مریم موسوی‌نیک ؛ گردآورنده:علی عصاری - ترخون - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 6 -13-8873-600-978 انتخاب
6- حقوق و قوانین شهری در شهرسازی
نويسنده:علی عصاری ؛ نويسنده:مصطفی امامقلی ؛ نويسنده:هلیا پناهی‌ایردموسی - ترخون - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 9 -5-97772-600-978 انتخاب
7- مجموعه مقالات شهرسازی: اقتصاد شهری پایدار
نويسنده:علی عصاری ؛ نويسنده:مهرناز سلطانی‌تهرانی - ترخون - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 2 -9-97494-600-978 انتخاب
8- تغذیه کودک: چاقی مفرط در کودکان
گردآورنده:بهروز بیرشک ؛ گردآورنده:مریم موسوی‌نیک ؛ گردآورنده:علی عصاری - ترخون - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 2 -08-8873-600-978 انتخاب
9- مجموعه مقالات شهرسازی: محیط زیست پایدار
مترجم:علی عصاری ؛ مترجم:دنیا معطری - ترخون - 180 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 5 -8-97494-600-978 انتخاب
10- تغذیه کودک: غذاهای مفید برای هوش کودک
گردآورنده:بهروز بیرشک ؛ گردآورنده:مریم موسوی‌نیک ؛ گردآورنده:علی عصاری - ترخون - 30 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -06-8873-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3