لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (1)
تالیف (0)
ترجمه (2)
تهران (2)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی
نويسنده:کریستین برنتانی ؛ مترجم:احمد لحیم‌گرزاده ؛ مترجم:علی‌محمد مرادی - آراد کتاب - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 185500 ریال - 0 -238-186-600-978 انتخاب
2- مدیریت پرتفوی با رویکرد کاربردی
نويسنده:کریستین برنتانی ؛ مترجم:احمد لحیم‌گرزاده ؛ مترجم:علی‌محمد مرادی - آراد کتاب - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 195000 ریال - 0 -238-186-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1