لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (0)
تالیف (2)
ترجمه (0)
تهران (1)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (2) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمادگی جسمانی
نويسنده:موسی برموده - انور کتاب - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 1 -13-8513-600-978 انتخاب
2- بازاریابی ورزشی
نويسنده:موسی برموده - انور کتاب - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -1-96365-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1