لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(307)
چاپ مجدد (3)
تالیف (307)
ترجمه (3)
تهران (310)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (310) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرهنگ سیاسی و ساختار قدرت در جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:پیروز عزیزی‌گنجی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -05-8546-600-978 انتخاب
2- هوش هیجانی دانش‌آموزان
نويسنده:زهرا مروج‌نیا ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - اندیشه کامیاب ایرانیان - 126 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -61-8546-600-978 انتخاب
3- عوامل سازمانی و استراتژی‌های مدیریت دانش
نويسنده:عزت زارعی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -68-8546-600-978 انتخاب
4- جرم قمار و جرائم مربوط به آن
نويسنده:نرگس عافیت ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 154 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 0 -90-8546-600-978 انتخاب
5- مدیریت روستایی و تحولات روستاها
نويسنده:بهروز فتاحیان‌فر ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -15-8646-600-978 انتخاب
6- ادراکات دانشجویان و کیفیت خدمات آموزشی
نويسنده:مهران خدابخشی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -65-8546-600-978 انتخاب
7- جرائم سرپیچی از اوامر مافوق
نويسنده:فاطمه حیدری ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -041-453-600-978 انتخاب
8- نقش عنصر انسانی در بروز سوانح دریایی
نويسنده:مریم ثمره‌طالبی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -064-453-600-978 انتخاب
9- بازاریابی داخلی و رفتار شهروندی سازمانی
نويسنده:سمانه قربانی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 9 -014-453-600-978 انتخاب
10- هوش و انگیزش و پیشرفت تحصیلی در دانش‌آموزان مدارس سمپاد (تیزهوشان)
نويسنده:مجید سلطانی ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - 114 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -12-8809-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31