لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(307)
چاپ مجدد (3)
تالیف (307)
ترجمه (3)
تهران (310)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (310) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اجرای علنی حدود در عصر غیبت
نويسنده:بتول فروزنده ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 68 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -04-8546-600-978 انتخاب
2- تبعات شکست سد دز
نويسنده:فرزین مهدی‌زاده‌سیرجانی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -23-8546-600-978 انتخاب
3- خانواده‌درمانی راهبردی بر کاهش باورهای غیرمنطقی، طرح‌واره‌های ناسازگار و سبک‌های دفاعی در زوج‌های متاهل معتاد
نويسنده:زهرا رضائی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - اندیشه کامیاب ایرانیان - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -43-8546-600-978 انتخاب
4- جامعه‌پذیری سازمانی و تعهد سازمانی
نويسنده:منا سلیمی‌منش ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - اندیشه کامیاب ایرانیان - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 4 -17-8646-600-978 انتخاب
5- کسب و کار و مسئولیت اجتماعی سازمان
نويسنده:معصومه ناصری‌زاده ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -29-8646-600-978 انتخاب
6- قابلیت‌های حرکتی و شناختی کودکان مبتلا به اختلالات هماهنگی رشدی
نويسنده:نیلوفر فریور ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 0 -033-453-600-978 انتخاب
7- مدیریت ریسک نوسازی شهری
نويسنده:مهران رحمانی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - ویهان - 102 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -3-97390-600-978 انتخاب
8- نظام مراقبت بیماری‌ها و کنترل صحیح روند آن
نويسنده:کاملیا رونقی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 82 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 8 -149-453-600-978 انتخاب
9- دو نظریه انسان دینی و دین انسانی
نويسنده:محمد سالاری ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 134 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 0 -088-453-600-978 انتخاب
10- وضعیت تکاملی کودکان در بخش NICU
نويسنده:زهرا سرداری ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -88-8546-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31