لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(307)
چاپ مجدد (3)
تالیف (307)
ترجمه (3)
تهران (310)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (310) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ایمنی‌شناسی تخصصی پزشکی
نويسنده:شکوفه ایرانپور ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 138 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -10-8546-600-978 انتخاب
2- جهانی شدن اقتصاد و تاثیر آن بر سیاست خارجی کشورها با تاکید بر ایران
نويسنده:سیامند پویامنش ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 122 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 1 -06-8546-600-978 انتخاب
3- تیرهای بتنی پیش تنیده با آباکوس
نويسنده:حسن قاسمی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -83-8546-600-978 انتخاب
4- پایدارسازی امولسیون‌های روغن در آب
نويسنده:محمدرضا قلی‌گل ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 60 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -10-8646-600-978 انتخاب
5- بررسی رابطه تیپ‌های شخصیتی معلمان با انگیزه پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان
نويسنده:محمدحسین فرخی‌نیا ؛ نويسنده:زینب یوسف‌پور ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 8 -19-8646-600-978 انتخاب
6- ساختار شهر و فضای ادارات
نويسنده:احمد محسن‌نژاد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 164 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 3 -73-8546-600-978 انتخاب
7- خدمات نوین بانکداری به مشتریان
نويسنده:یاور عسکری ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -030-453-600-978 انتخاب
8- سرمایه اجتماعی و عملکرد بازار شرکت‌های تولیدی
نويسنده:حسن قاسم‌نژاد ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 76 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 6 -057-453-600-978 انتخاب
9- تراوشات اسرار هستی
نويسنده:سیدمحمد حاجی‌میرقاسمی ؛ ويراستار:محبوبه رضاعلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 50 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 2 -026-453-600-978 انتخاب
10- بازاریابی عصبی
نويسنده:عبدالقادر موذن‌زاده ؛ نويسنده:سیدعسگر حسینی ؛ نويسنده:سپیده ذبیحی‌کوهی‌خیلی - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - 86 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 5 -054-453-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 31