لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (1)
تالیف (11)
ترجمه (2)
تهران (13)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (13) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نگاهی گذرا به صنعت شیشه
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 280000 ریال - 6 -6-96782-600-978 انتخاب
2- وظایف کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 202 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 8 -4-95918-600-978 انتخاب
3- مدیریت ارتباط با مشتری (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 218 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 6 -8-95918-600-978 انتخاب
4- مدیریت ارتباط با مشتری بانک‌ها با نگاهی متفاوت
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1200 نسخه - 280000 ریال - 2 -4-96782-600-978 انتخاب
5- مدیریت رفتار سازمانی (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 214 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 2 -6-95918-600-978 انتخاب
6- مدیریت کسب و کار و بهره‌وری (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 208 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 5 -5-95918-600-978 انتخاب
7- اصول مدیریت منابع انسانی (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 220 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 150000 ریال - 3 -9-95918-600-978 انتخاب
8- وظایف کاربردی مسئولان دفاتر مدیران (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 254 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 700 نسخه - 190000 ریال - 1 -1-96782-600-978 انتخاب
9- فنون مذاکره موفق (از نگاهی دیگر)
نويسنده:عبدالناصر ناظم‌بکایی ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 148 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 700 نسخه - 120000 ریال - 4 -0-96782-600-978 انتخاب
10- دره بزرگ
نويسنده:جان‌ارنست استاین‌بک ؛ مترجم:سیروس طاهباز ؛ ويراستار:ط. ابوالقاسمی - کبوتر - 100 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 700 نسخه - 200000 ریال - 3 -7-96782-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2