لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(57)
چاپ مجدد (25)
تالیف (82)
ترجمه (0)
تهران (82)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (9)

تعداد یافت شده (82) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مجموعه مقررات کالای همراه مسافر شامل: ضوابط ورود کالای همراه مسافر و غیره...
نويسنده:محسن ابراهیمی ؛ نويسنده:ابوالفضل محمدی ؛ نويسنده:ایرج زینال‌زاده - صاحب اثر - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
2- مدیریت خرید: راهنمای خرید خارجی و سیستم‌های خرید
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1388 - 3000 نسخه - 45000 ریال - 5 -085-468-964 انتخاب
3- صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی با نگرش عملیاتی: صادرات قدم به قدم، کارآفرینی در صادرات
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 160000 ریال - 8 -508-468-964-978 انتخاب
4- قاچاق کالا و ارز، طلا و نقره "واردات غیررسمی"
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 38 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 20000 ریال - 5 -327-468-964-978 انتخاب
5- مدیریت خرید: راهنمای خرید خارجی و سیستم‌های خرید "پیشرفته و عملیاتی"
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 2000 نسخه - 75000 ریال - 3 -280-468-964-978 انتخاب
6- سرمایه‌گذاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی: با نگرش تامین سرمایه خارجی برای واحدهای صنعتی و تولیدی در شرایط پساتحریم
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 800 نسخه - 150000 ریال - 5 -509-468-964-978 انتخاب
7- مدیریت خرید و مناقصه عملیاتی: به انضمام نمودار مراحل مناقصه، نمونه صورت‌جلسات و فرم‌های ...
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -534-468-964-978 انتخاب
8- فرمهای بازرگانی و راهنمای تکمیل آنها
نويسنده:ایرج زینال‌زاده ؛ ويراستار:منصور موسوی‌خلیق - صاحب اثر - 293 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
9- حمل و نقل بین‌المللی و ترانزیت خارجی
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 138 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 90000 ریال - 6 -490-468-964-978 انتخاب
10- راهنمای کاربردی مقررات صادرات و واردات "با آخرین تغییرات"
نويسنده:ایرج زینال‌زاده - شرکت چاپ و نشر بازرگانی - 136 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -210-468-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 9