لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(80)
چاپ مجدد (67)
تالیف (117)
ترجمه (30)
تهران (105)
شهرستان (42)
كودك و نوجوان (144)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راه حل ریزه میزه و خب دیگه!
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:فهیمه پارسا - غنچه - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 4 -67-7721-600-978 انتخاب
2- مارمولک سبز کوچولو (به زبان اسپانیایی)
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ مترجم:سمیه ربانی - الهام شرق - 18 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 3000 نسخه - 2 -76-2824-964-978 انتخاب
3- در جست‌و‌جوی خدا
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:شهرام رجب‌زاده - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 5000 نسخه - 16500 ریال - 8 -163-391-964-978 انتخاب
4- لینالونا
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:سهیلا امامی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1397 - 10000 نسخه - 70000 ریال - 8 -374-476-964-978 انتخاب
5- Le nid vide
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ گرافيست:فریدالدین مولایی - باهوش - 24 صفحه - خشتی (سلفون) - چاپ 1 سال 1397 - 3 -7-99174-622-978 انتخاب
6- آرزوی زنبورک
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:سهیلا امامی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 1 -373-476-964-978 انتخاب
7- اژدودو و دو داستان دیگر
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:فهیمه شانه ؛ گرافيست:نگین حاج‌زواره - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 9 -447-476-964-978 انتخاب
8- هزار بوسه پرپری و دو داستان دیگر
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:فهیمه شانه - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 2000 نسخه - 90000 ریال - 2 -446-476-964-978 انتخاب
9- لینالونا
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:سهیلا امامی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی، کتاب سحر - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 5000 نسخه - 220000 ریال - 8 -374-476-964-978 انتخاب
10- گربه‌ی کوچه‌ی ما
نويسنده:کلر ژوبرت ؛ ويراستار:شراره وظیفه‌شناس - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - 44 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 5000 نسخه - 125000 ریال - 0 -536-391-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15