لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (13)
ترجمه (2)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمایش محیط‌زیستی سرزمین
نويسنده:ست آپیاآپکو ؛ مترجم:جهانبخش بالیست ؛ مترجم:مهرداد نهاوندچی - جهاد دانشگاهی ‌واحد تهران - 322 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 3 -220-133-600-978 انتخاب
2- سیستم انقلابی BFR در پرورش اندام (برنامه‌نویسی پیشرفته)
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 9 -327-355-600-978 انتخاب
3- برنامه‌های رایگان ورزشی
نويسنده:سعید احمدی‌براتی ؛ نويسنده:فرانک هلبی ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 399000 ریال - 9 -215-355-600-978 انتخاب
4- فعالیت‌های بدنی و سیستم تولید مثل در انسان: اختلالات باروری و درمان‌های احتمالی
نويسنده:فیروزه دهقان ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 288 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 599000 ریال - 7 -219-355-600-978 انتخاب
5- اصول مربیگری پرورش اندام برنامه‌نویسی پیشرفته
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 3 -262-355-600-978 انتخاب
6- اصول مربیگری پاورلیفتینگ
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 92 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 399000 ریال - 3 -259-355-600-978 انتخاب
7- 300 + 1000 تست آمار، سنجش و اندازه‌گیری
نويسنده:صادق امانی‌شلمزاری ؛ نويسنده:حمید افروزه ؛ نويسنده:مهدی محسن‌زاده - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 499000 ریال - 6 -258-355-600-978 انتخاب
8- اصول مربیگری پرورش اندام پزشکی ورزشی
نويسنده:صادق سلامی ؛ نويسنده:علی پاکدل ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 399000 ریال - 6 -261-355-600-978 انتخاب
9- وعده‌های غذایی پرحجم
نويسنده:سعید احمدی‌براتی ؛ نويسنده:فرانک هلبی ؛ ويراستار:منصور مام‌علی‌پور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 102 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 399000 ریال - 5 -213-355-600-978 انتخاب
10- تربیت بدنی و ورزش معلولین
نويسنده:حسن دانشمندی ؛ نويسنده:محمد کریمی‌زاده‌اردکانی ؛ نويسنده:هما نادری‌فر - حتمی - 328 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 200 نسخه - 899000 ریال - 3 -217-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2