لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (3)
تالیف (0)
ترجمه (9)
تهران (8)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- همسان
نويسنده:آلیسون‌بریث‌ویت کاندی ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - آذرباد - 388 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 195000 ریال - 3 -75-6225-600-978 انتخاب
2- به من بگو ابدیت یعنی چه
نويسنده:سارا دسن ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - نون - 358 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 500 نسخه - 450000 ریال - 5 -44-8740-600-978 انتخاب
3- عصیان‌گر
نويسنده:آلیسون‌بریث‌ویت کاندی ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی ؛ ويراستار:عباد شعبانیان - آذرباد - 458 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 235000 ریال - 4 -14-8537-600-978 انتخاب
4- همسان
نويسنده:آلیسون‌بریث‌ویت کاندی ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - آذرباد - 386 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 195000 ریال - 3 -75-6225-600-978 انتخاب
5- فرقه‌ی اسسین‌ها: پرچم سیاه
نويسنده:الیور باودن ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی ؛ ويراستار:عباداله شعبانیان - آذرباد - 460 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 250000 ریال - 6 -87-6225-600-978 انتخاب
6- چهار
نويسنده:ورونیکا راث ؛ مترجم:امیرمهدی عاطفی‌نیا ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - آذرباد - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 175000 ریال - 6 -07-8537-600-978 انتخاب
7- فرقه‌ی اسسین‌ها: پرچم سیاه
نويسنده:الیور باودن ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی ؛ ويراستار:عباداله شعبانیان - آذرباد - 460 صفحه - جلد 6 - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 250000 ریال - 6 -87-6225-600-978 انتخاب
8- چهار
نويسنده:ورونیکا راث ؛ مترجم:امیرمهدی عاطفی‌نیا ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - آذرباد - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 175000 ریال - 6 -07-8537-600-978 انتخاب
9- فرقه‌ی اساسین‌ها: ارتداد
نويسنده:کریستی گلدن ؛ مترجم:محمدرضا قاسمی - آذرباد - 356 صفحه - جلد 9 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 325000 ریال - 9 -77-8537-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1