لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(6)
چاپ مجدد (2)
تالیف (1)
ترجمه (7)
تهران (7)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- برنامه نهایت عضله: طراحی علمی تمرین با وزنه
نويسنده:برد شونفلد ؛ مترجم:محسن ثالثی ؛ مترجم:محمدعلی فرهنگ‌مهر - نوید شیراز - 366 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -667-192-600-978 انتخاب
2- استروئیدها و عوارض ناشی از مصرف آن‌ها در بدنسازی
نويسنده:سرج کولپا ؛ مترجم:فرهاد دریانوش ؛ مترجم:سیدمسلم اسدپور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 292000 ریال - 0 -122-355-600-978 انتخاب
3- استراتژی‌های نوین تغذیه در بدنسازی و پرورش اندام
مترجم:ناصر امیری ؛ مترجم:سیدمسلم اسدپور ؛ مترجم:مقصود نبیل‌پور - شناسنامه - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 9 -5-97987-600-978 انتخاب
4- علم هایپرتروفی عضلانی: آشنایی کامل با جزئیات فرآیند پیچیده افزایش توده عضلانی
نويسنده: موسسه نیروگام ؛ نويسنده:برد شونفلد ؛ مترجم:فرهاد دریانوش - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 206 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 100 نسخه - 799000 ریال - 4 -210-355-600-978 انتخاب
5- مربیگری بدنسازی و پرورش اندام پیشرفته
نويسنده:ناصر امیری ؛ نويسنده:مقصود نبیل‌پور ؛ نويسنده:سیدمسلم اسدپور - شناسنامه - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 5 -3-97987-600-978 انتخاب
6- استروئیدها و عوارض ناشی از مصرف آن‌ها در بدنسازی
نويسنده:سرج کولپا ؛ مترجم:فرهاد دریانوش ؛ مترجم:سیدمسلم اسدپور - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 500 نسخه - 299000 ریال - 0 -122-355-600-978 انتخاب
7- برنامه نویسی و آموزش پیشرفته و کاربردی تمرینات TRX ‏‫= complete guide to TRX suspension trainin
نويسنده:جی دوز ؛ مترجم:سیدمسلم اسدپور ؛ مترجم:ناصر امیری - شناسنامه - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 8 -04-6464-622-978 انتخاب
8- علم هایپرتروفی عضلانی: آشنایی کامل با جزئیات فرآیند پیچیده افزایش توده عضلانی
نويسنده: موسسه نیروگام ؛ نويسنده:برد شونفلد ؛ مترجم:فرهاد دریانوش - شرکت تضامنی انتشاراتی حتمی و شرکا - 208 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 100 نسخه - 799000 ریال - 4 -210-355-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1