لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (4)
تالیف (8)
ترجمه (0)
تهران (8)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تغذیه ورزشی و مواد غذائی در ورزش (ویژه پرورش اندام)
تهيه و تنظيم:علیرضا فولادی - علم و ورزش - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 1600 ریال - 6 -012-449-964 انتخاب
2- اصول مربیگری در پرورش اندام
نويسنده:علیرضا فولادی - فرازمان - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1397 - 500 نسخه - 40000 ریال - 8 -6-94458-600-978 انتخاب
3- اصول مربیگری در پرورش اندام
نويسنده:علیرضا فولادی - فرازمان - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1398 - 500 نسخه - 140000 ریال - 8 -6-94458-600-978 انتخاب
4- تغذیه ورزشی و مواد غذائی در ورزش (ویژه پرورش اندام)
تهيه و تنظيم:علیرضا فولادی - علم و ورزش - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 5000 نسخه - 1600 ریال - 6 -012-449-964 انتخاب
5- اصول مربیگری در پرورش اندام
نويسنده:علیرضا فولادی - فرازمان - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 500 نسخه - 50000 ریال - 8 -6-94458-600-978 انتخاب
6- اصول مربیگری در پرورش اندام
نويسنده:علیرضا فولادی - فرازمان - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 40000 ریال - 8 -6-94458-600-978 انتخاب
7- اصول مربیگری در پرورش اندام
نويسنده:علیرضا فولادی - علم و ورزش - 48 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 7000 ریال - 8 -073-449-964 انتخاب
8- دنیای معانی در خبر فارسی
نويسنده:علیرضا فولادی - فریش - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 220 نسخه - 250000 ریال - 3 -07-6268-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1