لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(28)
چاپ مجدد (94)
تالیف (104)
ترجمه (18)
تهران (120)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:ژان کازنوو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 414 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2100 نسخه - 30000 ریال - 7 -041-423-964-978 انتخاب
2- طلاق: پژوهشی در شناخت واقعیت و عوامل آن
نويسنده:باقر ساروخانی - دانشگاه تهران - 190 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1372 - 3000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
3- جامعه‌شناسی ارتباطات (اصول و مبانی)
نويسنده:باقر ساروخانی ؛ ويراستار:افسانه قارونی - اطلاعات - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 30 سال 1394 - 1050 نسخه - 80000 ریال - 2 -877-423-964-978 انتخاب
4- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1393 - 500 نسخه - 125000 ریال - 8 -0682-12-964-978 انتخاب
5- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - سروش - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 8 -748-376-964-978 انتخاب
6- دریوزگان: پژوهشی در شناخت تکدی در شهر تهران
نويسنده:باقر ساروخانی ؛ نويسنده:لیلا سنگلجی - کلمه - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 5600 ریال - 3 -17-6464-964 انتخاب
7- جامعه‌شناسی وسایل ارتباط جمعی
نويسنده:ژان کازنوو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 424 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 2100 نسخه - 8 -041-423-964 انتخاب
8- جامعه همه‌جائی (درآمدی بر جامعه‌شناسی ارتباطات)
نويسنده:ژان کازنوو ؛ مترجم:باقر ساروخانی ؛ مترجم:منوچهر محسنی - اطلاعات - 440 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1394 - 1050 نسخه - 180000 ریال - 5 -991-423-964-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 5 -0344-12-964-978 انتخاب
10- جامعه‌شناسی ارتباطات
نويسنده:باقر ساروخانی - اطلاعات - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 2100 نسخه - 4500 ریال - 964-423-216-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13