لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(31)
چاپ مجدد (94)
تالیف (106)
ترجمه (19)
تهران (123)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (125) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جامعه‌شناسی ارتباطات
نويسنده:باقر ساروخانی - اطلاعات - 230 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1384 - 2100 نسخه - 11000 ریال - 964-423-216-X انتخاب
2- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی
نويسنده:باقر ساروخانی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 544 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1377 - 2200 نسخه - 15000 ریال - 4 -069-426-964 انتخاب
3- فرهنگ علوم اجتماعی (انگلیسی - فرانسه - فارسی)
نويسنده:آلن بیرو ؛ مترجم:باقر ساروخانی - کیهان - 530 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 4 سال 1380 - 3300 نسخه - 10000 ریال - 7 -154-458-964 انتخاب
4- جامعه‌شناسی ارتباطات
نويسنده:باقر ساروخانی - اطلاعات - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1382 - 2100 نسخه - 10000 ریال - 964-423-216-X انتخاب
5- جامعه‌شناسی ارتباطات
نويسنده:باقر ساروخانی - اطلاعات - 228 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1385 - 2100 نسخه - 14000 ریال - 964-423-216-X انتخاب
6- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 3000 نسخه - 19000 ریال - 7 -439-435-964 انتخاب
7- مقدمه‌ای بر جامعه‌شناسی خانواده
نويسنده:باقر ساروخانی - صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران (سروش) - 294 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1393 - 500 نسخه - 125000 ریال - 8 -0682-12-964-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی ارتباطات (اصول و مبانی)
نويسنده:باقر ساروخانی ؛ ويراستار:افسانه قارونی - اطلاعات - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 28 سال 1392 - 2100 نسخه - 60000 ریال - 2 -877-423-964-978 انتخاب
9- شاه لیر
بازنويسي:مایکل وست ؛ مقدمه:باقر ساروخانی ؛ مترجم:صدیقه ایزددوست - تماس - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 500 نسخه - 160000 ریال - 2 -1-95427-622-978 انتخاب
10- روشهای تحقیق در علوم اجتماعی: اصول و مبانی
نويسنده:باقر ساروخانی - پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی - 544 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 2000 نسخه - 26500 ریال - 0 -155-426-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13