لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(10)
چاپ مجدد (0)
تالیف (10)
ترجمه (0)
تهران (10)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (10)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (10) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 58 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 8 -066-439-600-978 انتخاب
2- مفاهیم پایه‌ی علوم
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 32 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 5 -067-439-600-978 انتخاب
3- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های اجتماعی - اخلاقی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم غضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 68 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 8 -082-439-600-978 انتخاب
4- کودک و انقلاب اسلامی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم غضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 16 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 6 -099-439-600-978 انتخاب
5- انس با قرآن
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم غضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 3 -090-439-600-978 انتخاب
6- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های حسی - شنیداری
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 52 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 5 -083-439-600-978 انتخاب
7- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 46 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 4 -064-439-600-978 انتخاب
8- مفاهیم پایه‌ی ریاضی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 48 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 60000 ریال - 7 -063-439-600-978 انتخاب
9- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های فردی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 54 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 65000 ریال - 9 -069-439-600-978 انتخاب
10- مفاهیم پایه‌ی مهارت‌های شهروندی
نويسنده:اعظم‌سادات رشیدی ؛ نويسنده:مریم عضنفری ؛ نويسنده:مریم خودسیانی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - 128 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 3000 نسخه - 70000 ریال - 1 -081-439-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1