لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(60)
چاپ مجدد (55)
تالیف (25)
ترجمه (90)
تهران (115)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (115) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای قلب و عروق - خون
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ نويسنده:برندا وبر ؛ مترجم:نینا ممیشی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 468 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 49000 ریال - 9 -007-399-964 انتخاب
2- پرستاری بیماریهای تنفسی
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 4000 نسخه - 23000 ریال - 1 -10-7203-964 انتخاب
3- کتاب کامل ICU
نويسنده:پل‌ال. مارینو ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 1000 نسخه - 139000 ریال - 6 -145-399-964-978 انتخاب
4- داروهای ژنریک ایران با اقدامات پرستاری و مراقبت
نويسنده:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری،نشر تحفه - 1264 صفحه - جیبی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1389 - 3000 نسخه - 149000 ریال - 9 -199-399-964-978 انتخاب
5- پرستاری اختلالات آب و الکترولیت
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 7500 ریال - 1 -41-7203-964 انتخاب
6- درسنامه پرستاری کودکان 1: ونگ کودک سالم
نويسنده:دانا وانگ ؛ نويسنده:مریلین هاکنبری ؛ نويسنده:دیوید ویلسون - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 200 نسخه - 299000 ریال - 5 -209-399-964-978 انتخاب
7- کتاب کامل ICU
نويسنده:پل‌ال. مارینو ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 556 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 1000 نسخه - 199000 ریال - 6 -145-399-964-978 انتخاب
8- کتاب مرجع جیبی برای آسان خواندن ECG
مترجم:پوران سامی - بشری - 152 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 3 -373-399-964-978 انتخاب
9- پرستاری بیماریهای تنفس
نويسنده:سوزان‌سی.‌اوکانل اسملتزر ؛ مترجم:پوران سامی ؛ مقدمه:مهوش صلصالی - نشر و تبلیغ بشری،تحفه - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 38000 ریال - 5 -012-399-964 انتخاب
10- پرستاری ارتوپدی
نويسنده:لیلیان‌شولتیس برونر ؛ نويسنده:دوریس‌اسمیت سودارث ؛ مترجم:پوران سامی - نشر و تبلیغ بشری - 202 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 3000 نسخه - 16000 ریال - 3 -06-7203-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 12