لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ملاحظات و فوریتهای روانشناسی در بلایا
نويسنده:بنفشه فرزین‌راد ؛ نويسنده:ابراهیم محمدی ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -203-408-600-978 انتخاب
2- بهداشت و بیماری‌های شغلی
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:شهرام توفیقی ؛ نويسنده:بنفشه فرزین‌راد - رویان پژوه - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -191-408-600-978 انتخاب
3- مدیریت بحران در ژاپن: برنامه‌ریزی، آموزش و مشارکت در زلزله
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:علی سیف‌پور‌ابوالحسنی ؛ نويسنده:ماریا جوانبخت - رویان پژوه - 142 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 165000 ریال - 3 -227-408-600-978 انتخاب
4- زلزله‌شناسی کاربردی
نويسنده:علی‌سیف پورابوالحسنی ؛ نويسنده:روح‌الله طاهرخوانی ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -193-408-600-978 انتخاب
5- بیماری‌های اسکلتی عضلانی شغلی
نويسنده:فرهاد حاجی‌اشرفی ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:محمدرضا زرین‌هنر - رویان پژوه - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 194000 ریال - 4 -163-408-600-978 انتخاب
6- آمادگی سازمانی در بحران
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:فروزنده جنت ؛ نويسنده:منوچهر پارچه‌فروش - رویان پژوه - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -188-408-600-978 انتخاب
7- فرماندهی حادثه و واکنش در شرایط اضطراری
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:مهدی توکلی ؛ نويسنده:احمد لیاقت - رویان پژوه - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -179-408-600-978 انتخاب
8- روانشناسی پدافند غیرعامل و صنعت
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 142000 ریال - 5 -236-408-600-978 انتخاب
9- ارزیابی ریسک مواد شیمیایی بر انسان
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 3 -201-408-600-978 انتخاب
10- بهداشت روانی در محیط کار و سوانح
نويسنده:بنفشه فرزین‌راد ؛ نويسنده:ماریا جوانبخت ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 8 -235-408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2