لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (0)
تالیف (15)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (15) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمادگی سازمانی در بحران
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:فروزنده جنت ؛ نويسنده:منوچهر پارچه‌فروش - رویان پژوه - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -188-408-600-978 انتخاب
2- بیماری‌های اسکلتی عضلانی شغلی
نويسنده:فرهاد حاجی‌اشرفی ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:محمدرضا زرین‌هنر - رویان پژوه - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 194000 ریال - 4 -163-408-600-978 انتخاب
3- تغییرات اقلیم در جهان و ایران
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:سروش نیکنامیان ؛ نويسنده:محمدرضا سلطانی‌چرنی - رویان پژوه - 174 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 3 -186-408-600-978 انتخاب
4- ارزیابی ریسک مواد شیمیایی بر انسان
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 3 -201-408-600-978 انتخاب
5- فرماندهی حادثه و واکنش در شرایط اضطراری
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:مهدی توکلی ؛ نويسنده:احمد لیاقت - رویان پژوه - 218 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -179-408-600-978 انتخاب
6- بهداشت روانی در محیط کار و سوانح
نويسنده:بنفشه فرزین‌راد ؛ نويسنده:ماریا جوانبخت ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 145000 ریال - 8 -235-408-600-978 انتخاب
7- روانشناسی پدافند غیرعامل و صنعت
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 142000 ریال - 5 -236-408-600-978 انتخاب
8- استانداردهای مدیریت بحران با تاکید بر استاندارد NFPA 1600 مدیریت شرایط اضطراری و برنامه تداوم تجارت
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:محسن امینی‌زاده - رویان پژوه - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 6 -200-408-600-978 انتخاب
9- آموزش و مشارکت در مدیریت بحران
نويسنده:فریبا شاه‌محمدی ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:حسام‌الدین نراقی - رویان پژوه - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 252000 ریال - 7 -245-408-600-978 انتخاب
10- مرکز مدیریت بحران
نويسنده:مهدی توکلی ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:فریبا شاه‌محمدی - رویان پژوه - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 8 -178-408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2