لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(3)
چاپ مجدد (0)
تالیف (3)
ترجمه (0)
تهران (3)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (3) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آمادگی سازمانی در بحران
نويسنده:محمودرضا پیروی ؛ نويسنده:فروزنده جنت ؛ نويسنده:منوچهر پارچه‌فروش - رویان پژوه - 122 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -188-408-600-978 انتخاب
2- روانشناسی پدافند غیرعامل و صنعت
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 142000 ریال - 5 -236-408-600-978 انتخاب
3- ارزیابی ریسک مواد شیمیایی بر انسان
نويسنده:میرداود سیدی ؛ نويسنده:مجتبی خان‌پور ؛ نويسنده:محمودرضا پیروی - رویان پژوه - 188 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 3 -201-408-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1